برنامه ترميك رشته ها

** برنامه ترميك رشته ها به تفكيك دانشكده ها **

  • برنامه ترمیک رشته های دانشکده علوم مهندسی

  • برنامه ترمیک رشته های دانشکده فناوری اطلاعات

  • برنامه ترمیک رشته های دانشکده مدیریت

تذكر: " دانشجویان محترم برنامه ترمیک  مطابق با سرفصل های مصوب می باشد و صرفا جهت اطلاع است و گاها بنا به ضرورت و نیاز  دروس در ترم ها جابجا می شود  ".

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 18 دی 1397، 2:30 ب.ظ